Privacy policy

Online registratie: privacy beleid.

Als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mail naar unsubscribe@winsol.eu.

Via het registratiescherm kan je je online aanmelden.
Een aantal vragen (zonder *) zijn optioneel en hoeven niet ingevuld te worden.

Alle ingevulde persoonsgegevens kunnen door Winsol NV gebruikt worden voor klantenadministratie, marktstudies en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten.

Op de verstrekte gegevens zijn de privacyvoorwaarden van toepassing.
Winsol NV stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Je beschikt op elk moment over een inzage- en correctierecht.